Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home / Text / Wezwanie FAU Berlin do udziału w demonstracji w dniu 4.06.: Wolność związkowa zamiast sądownictwa klasowego!

Wezwanie FAU Berlin do udziału w demonstracji w dniu 4.06.: Wolność związkowa zamiast sądownictwa klasowego!

Coraz częściej, odnośnie prowadzonych przez nas sporów związkowych, jesteśmy sądownie pozywani o nagłaśnianie spraw związanych z niewypłaconym wynagrodzeniem, naruszeniem innych podstawowych praw pracowniczych itp. Dlatego też w dniu 4 czerwca chcemy wyjść na ulice, by pokazać, że nie damy się zastraszyć. Dołącz do nas i wesprzyj nas, by dać temu wyraz!

4. czerwca 2016 - 14:00 Hackescher Markt – Berlin

Deutsch | English | Türkçe | عربية | Español | français

 Pracownicy i Kodeks Cywilny

Formalnej równości w Kodeksie Cywilnym stoją na przeszkodzie różne środki przypadające zaangażowanym w spór stronom. Podczas, gdy pracodawcy mają pieniądze i prawników, pracownicy praktycznie nic. Prowadzi to do sytuacji, w której pracownicy w strachu przed sporem sądowym - na który po prostu ich nie stać - zmuszani są do milczenia. Sytuacja jest o wiele bardziej dramatyczna w sektorze pracy prekaryjnej. Rozwiązaniem jest uzwiązkowienie, np. w FAU. To właśnie poprzez działania solidarnościowe mogą zostać przezwyciężone trudności, zarówno te związane z konkretnym sporem zakładowym, jak i oceną krytyczną jego politycznego znaczenia.

 Oto paskudny przykład:

Po wielu miesiącach pracy i powtarzających się konfliktach z pracodawcą“, pracownik zakładu gastronomicznego złożył wypowiedzenie. Brakujące wynagrodzenie i rozliczenie urlopu są zazwyczaj, za porozumieniem stron. wypłacane lub rozliczane. Gdy wielokrotne, pisemne, żądania nie doprowadziły do oczekiwanego skutku, pochodzący z Włoch kolega zdecydował się wraz ze swoim związkiem zawodowym nagłośnić tę sprawę. Nakaz sądu pracy w Berlinie zabronił FAU prowadzonych dotąd działań przeciw wspomnianej Restauracji znajdującej się w berlińskiej dzielnicy Mitte. Uzasadnienie wyroku berlińskiego sądu drastycznie ogranicza prawo jednostki do wsparcia związkowego. Nie akceptujemy tego. Opisana sprawa jest tylko jednym z wielu tymczasowych rozporzadzeń wobec FAU (innym głośnym przykładem jest sprawa “Mall of Shame“). Sprawa ta, ze względu na sądowe uzasadnienie, może mieć drastyczne konsekwencje dla naszej rozwijającej się aktywności związkowej w takich sektorach pracy prekaryjnej, jak np. sektor gastronomiczny, dlatego tym bardziej zasługuje na szczególną uwagę.

 A ogólnie?

Sprawa z „Restauracji, której nazwa nie może być wymieniona“ nie jest przypadkiem odosobnionym. To właśnie w ramach różnych strategii prawnych przeciwdziała się tworzeniu struktur związkowych w sektorze pracy prekaryjnej i niszczy te, które (jeszcze) istnieją. Demonstracja jest próbą zwrócenia uwagi na te zależności. Przeciw union busting! (tzw. kampania antyzwiązkowa). Za organizowaniem się w związkach zawodowych! Soliarność przeciw samowoli w wypłacaniu wynagrodzenia i w przestrzeganiu praw pracowniczych!

Dołącz do nas! Organizujcie się w miejscach pracy!

Stronger together

Click here to get to the FAU Berlin's English membership formThe FAU Berlin is an independent grassroots union. It is part of the German Free Workers' Union (FAU) federation. Join us, take part, get active.

#coronafaq

COVID-19 FAQ

Intro and advice
Introductory seminar: FAU – How does it work? - Cancelled until further notice.
Open FAU office: Cancelled until further notice.
union help desk: always on the 2. and 4. Friday of the month, 6:30 – 7:30 PM.
Please read first!
Tenant rights help desk: Cancelled until further notice.
Advice for worker and business collectives: See the advice page (german) of the union coop // federation.
Follow us on...
Donations welcome

Name: Allgemeines Syndikat Berlin
IBAN: DE45 1605 0000 3703 0017 11
BIC: WELA DE D1 PMB
Reason for payment: Donation